Daftar Penerima BLT Dana Desa

Desa : JIA

Kecamatan : SAPE

Kabupaten : BIMA

Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

NO NAMA ALAMAT
1 ABDUL RAFIQ Dusun Mujahidin RT .002, RW.001
2 ABI FAISAL Dusun Mujahidin RT .003, RW.002
3 AGUS FARDILAH Dusun Anshor RT .008, RW.004
4 AHMAD Dusun Barokah RT .014, RW.007
5 AHMAD M. SA ID Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
6 AKBAR Dusun Barokah RT .012, RW.006
7 ALFITRANSYAH Dusun Mujahidin RT .003, RW.002
8 ALWIN Dusun Barokah RT .013, RW.007
9 ANHAR Dusun Anshor RT .009, RW.005
10 ARDIANSYAH Dusun Mujahidin RT .005, RW.003
11 ARHAMA Dusun Mujahidin RT .005, RW.003
12 BUYUNG FARDILAH Dusun Anshor RT .007, RW.004
13 DEDI HARYADI Dusun Mujahidin RT .004, RW.002
14 FILHIDAYAH Dusun Barokah RT .011, RW.006
15 FIRDAUS Dusun Anshor RT .007, RW.004
16 FITRI Dusun Anshor RT .007, RW.004
17 GUNAWAN Dusun Anshor RT .006, RW.003
18 HAMINAH Dusun Muhajirin RT .018, RW.009
19 HAMISA Dusun Muhajirin RT .017, RW.009
20 HENDO Dusun Anshor RT .009, RW.005
21 HERMANTO Dusun Anshor RT .008, RW.004
22 HUMAIDIN Dusun Muhajirin RT .017, RW.009
23 HUSEN Dusun Muhajirin RT .018, RW.009
24 IBRAHIM Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
25 IFIN ANDRIAWAN Dusun Anshor RT .007, RW.004
26 IHWAN Dusun Anshor RT .007, RW.004
27 IIN RAHMAWATI Dusun Anshor RT .009, RW.005
28 INTAN Dusun Anshor RT .008, RW.004
29 IRFAN Dusun Barokah RT .011, RW.006
30 IRFAN Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
31 ISA BELLA Dusun Muhajirin RT .016, RW.008
32 ISMAIL Dusun Barokah RT .014, RW.007
33 ISMAIL Dusun Anshor RT .008, RW.004
34 JUBAIDAH AHMAD Dusun Barokah RT .013, RW.007
35 JUMIATI Dusun Anshor RT .009, RW.005
36 JUNAIDIN Dusun Muhajirin RT .016, RW.008
37 KALISOM Dusun Anshor RT .006, RW.003
38 LERI FEBRIAN Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
39 MAEMUNAH Dusun Barokah RT .010, RW.005
40 MAHMUD Dusun Barokah RT .011, RW.006
41 M. ALI Dusun Barokah RT .013, RW.007
42 MARSINAH Dusun Muhajirin RT .017, RW.009
43 MASITA Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
44 MASKUR A KARIM Dusun Muhajirin RT .016, RW.008
45 MASRIAH Dusun Barokah RT .012, RW.006
46 M. TAHIR Dusun Barokah RT .010, RW.005
47 M. TAYEB Dusun Mujahidin RT .001, RW.001
48 MUHSIN Dusun Anshor RT .008, RW.004
49 NURHAEDAH Dusun Mujahidin RT .002, RW.001
50 PUJI HARTONO PUTRA Dusun Muhajirin RT .017, RW.009
51 RAODAH Dusun Anshor RT .007, RW.004
52 RIDWAN Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
53 ROMIANSAH Dusun Mujahidin RT .005, RW.003
54 RUGAYAH ARASYID Dusun Muhajirin RT .016, RW.008
55 SA DIAH Dusun Barokah RT .011, RW.006
56 SAFRUDIN Dusun Barokah RT .011, RW.006
57 SAIBAH Dusun Barokah RT .013, RW.007
58 SAIFUL Dusun Anshor RT .008, RW.004
59 SRI RIZKI Dusun Barokah RT .013, RW.007
60 ST FATIMAH Dusun Anshor RT .006, RW.003
61 SUFLAN Dusun Muhajirin RT .017, RW.009
62 SUHADA Dusun Mujahidin RT .002, RW.001
63 SUTRIANA Dusun Muhajirin RT .015, RW.008
64 WARDIN Dusun Mujahidin RT .004, RW.002
65 WULANDARI Dusun Barokah RT .013, RW.007
66 YASIN Dusun Anshor RT .008, RW.004
DISCLAIMER:

Daftar Penerima BLT Dana Desa ini merupakan gabungan penerima bulan 1 sampai bulan 9. Dimungkinkan ada perubahan nama dan alamat pada penerima BLT Dana Desa sesuai hasil musyawarah desa, sehingga ada ketidaksesuaian beberapa penerima bulan terakhir.