Daftar Penerima BLT Dana Desa

Desa : KUMITIR

Kecamatan : JATIREJO

Kabupaten : MOJOKERTO

Provinsi : JAWA TIMUR

NO NAMA ALAMAT
1 ABDUL MUNIR DUSUN SEDATI
2 AGA FIKRIANTO DUSUN BENDO
3 AKHMAD RIFAI DUSUN SEDATI
4 AL AMUDI DUSUN KUMITIR
5 AMAN BASUKI DUSUN SEDATI
6 ARI TAWANG DUSUN BENDO
7 ATIK DUSUN KUMITIR
8 BAMBANG SUGENG STYO B DUSUN KUMITIR
9 BETTY AYOMI DUSUN BENDO
10 DEVI ANGGRAINI DUSUN KUMITIR
11 DJUMIATI DUSUN SEDATI
12 ERMIATI DUSUN SEDATI
13 ERWIN PRAMONO DUSUN KUMITIR
14 FERI AGUSTIANTO DUSUN KUMITIR
15 FIDANIK DUSUN SEDATI
16 HADIANTO DUSUN KUMITIR
17 HARIS SANTOSO DUSUN KUMITIR
18 HARTATIK DUSUN SEDATI
19 HENI KARTINI DUSUN SEDATI
20 IMRON ROSADI DUSUN BENDO
21 INDARI DUSUN SEDATI
22 IRAWAN DUSUN KUMITIR
23 ISMANI DUSUN BENDO
24 JAINUDIN DUSUN SEDATI
25 JAJIH GIANTORO DUSUN KUMITIR
26 JULAIKAH DUSUN SEDATI
27 JUWANIK DUSUN KUMITIR
28 JUWARI DUSUN BENDO
29 KARNO DUSUN SEDATI
30 KASTARI DUSUN SEDATI
31 KEMISAH DUSUN KUMITIR
32 KHOIRIYAH DUSUN KUMITIR
33 KOMARIYAH DUSUN SEDATI
34 LEGIMAN DUSUN KUMITIR
35 MASUMAH DUSUN BENDO
36 MIAN DUSUN SEDATI
37 MIFTAKUL HIDAYAH DUSUN KUMITIR
38 MISNAN DUSUN SEDATI
39 MISUYANTO DUSUN KUMITIR
40 M. KUSEN DUSUN SEDATI
41 MUJI MUJAYANTI DUSUN SEDATI
42 MUKAMAD DUSUN SEDATI
43 MULYONO DUSUN SEDATI
44 MULYO SUSANTO DUSUN SEDATI
45 MUNAH DUSUN SEDATI
46 MUNTI DUSUN KUMITIR
47 NAURIL HUDA DUSUN SEDATI
48 NUR CHOTIB DUSUN SEDATI
49 NURHAYATI DUSUN SEDATI
50 NURHAYATI DUSUN KUMITIR
51 PAIRAN DUSUN SEDATI
52 PARNI DUSUN SEDATI
53 RAMELI DUSUN SEDATI
54 RARA ENGGAR RESMAYA DUSUN BENDO
55 RASJO DUSUN SEDATI
56 RIDAYAH DUSUN SEDATI
57 RIFAI DUSUN SEDATI
58 RIPAI DUSUN SEDATI
59 ROPIAH DUSUN SEDATI
60 RUMIATI DUSUN KUMITIR
61 SAFANA SETYOWATI DUSUN KUMITIR
62 SAMI DUSUN SEDATI
63 SENIMAH DUSUN SEDATI
64 SITI FAUJIYAH DUSUN SEDATI
65 SITI MAISAROH DUSUN SEDATI
66 SITI MARIYAM DUSUN SEDATI
67 SITI MASFIATIN DUSUN SEDATI
68 SITI MUKHAYANAH DUSUN BENDO
69 SITI MUTMAINAH DUSUN BENDO
70 SODIKIN DUSUN BENDO
71 SOPII DUSUN KUMITIR
72 SRIASIH DUSUN SEDATI
73 SUGENG DUSUN KUMITIR
74 SUGENG ARIFIANTO DUSUN SEDATI
75 SUHARTONO DUSUN BENDO
76 SUJAI DUSUN SEDATI
77 SUKARSIH DUSUN KUMITIR
78 SULAMAH DUSUN KUMITIR
79 SULASTIK DUSUN KUMITIR
80 SUMAINAH DUSUN BENDO
81 SUNARKO DUSUN KUMITIR
82 SUPARI DUSUN BENDO
83 SUPARLAN DUSUN BENDO
84 SUPRIYANTO DUSUN KUMITIR
85 SUPRIYONO DUSUN BENDO
86 SURIP DUSUN KUMITIR
87 SUROSO DUSUN KUMITIR
88 SUTRISNO DUSUN SEDATI
89 SUWADI DUSUN SEDATI
90 SUWARNO DUSUN BENDO
91 SUYATI DUSUN SEDATI
92 SUYITNO DUSUN KUMITIR
93 TARSIYAH DUSUN SEDATI
94 TASMINI DUSUN BENDO
95 TIMAN DUSUN BENDO
96 TOTOK SUBIANTORO DUSUN KUMITIR
97 TRIWORO INDARTI DUSUN KUMITIR
98 USMAN AFANDI DUSUN KUMITIR
99 WARDOYO DUSUN SEDATI
100 WARIYAH DUSUN BENDO
101 WARKAM MUALI DUSUN SEDATI
102 WARNI DUSUN KUMITIR
103 WINDI MAY WIDIAWATI DUSUN KUMITIR
104 WIRAI DUSUN KUMITIR
105 WIYARDI DUSUN KUMITIR
106 YAUMI DUSUN SEDATI
107 YULIANAH DUSUN SEDATI
DISCLAIMER:

Daftar Penerima BLT Dana Desa ini merupakan gabungan penerima bulan 1 sampai bulan 9. Dimungkinkan ada perubahan nama dan alamat pada penerima BLT Dana Desa sesuai hasil musyawarah desa, sehingga ada ketidaksesuaian beberapa penerima bulan terakhir.